pl


Uwaga - profil tej osoby został przez Ciebie ukryty !
Aby wznowić wyświetlanie ogłoszeń przedstawiających tą osobę, naciśnij przycisk: "pokaż profil tej osoby".

 • Kontakt:Kontakt
 • Telefon: 732 993 916
 • Profil:Profil:
 • Miasto:
  Poznań
 • Dzielnica:
  Wilda
 • Wyjazdy: tylko do hoteli
 • Wiek: 39 lat
 • Waga: 55 kg
 • Wzrost: 166 cm
 • Biust: 3
 • Języki: angielski,
 • Cennik:Cennik
 • 1 godz.: 130 zł
 • 15 min.: 70 zł
 • 30 min.: 100 zł
 • Całą noc: 1000 zł
 • Czas pracy::Czas pracy:
 • pn. - pt.: od 7 do 22
 • sobota: od 7 do 22
 • niedziela: od 12 do 19

Oferowane usługiTwoja notatka edytuj

Treść ogłoszeniaTreść ogłoszenia    PL   |   EN   |   DE


                                                                       

    Witajcie... Jestem Magda :-) 
Zapraszam Was na niezapomnianą przygodę do siebie na Wildę, gdzie mam swoje mieszkanko.. :-) Więc będziemy tu sami, tylko we dwoje... :-) Ja cenię zarówno dyskrecję, jak i prywatność każdego z nas! 
        Jestem miła i wesoła! :-) I uwielbiam namiętne igraszki oraz dobry seks! Bo lubię dawać ROZKOSZ!!!... I uwielbiam spełniać Wasze wszystkie erotyczne fantazje i marzenia!!! Dlatego nie jestem sztuczna... I nigdy się nie spieszę! Seks to jest także moja przyjemność... Bo ja UWIELBIAM! to robić!!! :-)))
            W swoim spotkaniu oferuję pieszczoty, miłość francuską i seks. A do tego krótki striptiz oraz masaż erotyczny językiem. Tu również  fajna i miła, wesoła atmosfera oraz wysoka dbałość o higienę. A ponieważ moje spotkania są zawsze spontaniczne i bardzo prawdziwe, to najlepiej umawiać się wcześniej (jakieś 20-30 min "przed") lub dzwonić w sprawie konkretnej godziny. 
A jeśli nie odbieram, to znaczy, że trzeba potem :-)
TYLKO KONTAKT TELEFONICZNY!!! Żadnych sms'ów!!! Bo ja lubię rozmawiać, a nie pisać :-) Nie odbieram także połączeń prywatnych, więc, proszę, z takich nie dzwonić! Będę Wam za to wdzięczna... :-)
NIEMOŻLIWE!!! w moim spotkaniu są pocałunki, seks analny oraz finał w ustach przy francuzie! Ale za to bardzo lubię finał na piersi, więc tym bardziej polecam fajną zabawę ze mną :-)))
Pozdrawiam Was gorąco i czekam na telefon... Buziaki, Magda :-)
PS. Jestem dla Was dostępna już od godziny 7. 30 - dla Tych, co lubią rano :) i zawsze aż do godziny 19tej - dla Tych, co lubią się spóźniać :-)  :-)  :-) Oprócz niedziel tylko, bo wtedy odpoczywam i baardzo długo śpię :) 
      Na koniec wszystkich Panów słodko całuję i serdecznie zapraszam... :-) Proszę śmiało dzwonić, będzie bardzo fajnie!
                          
                                                                                                                                                                       Magda :-)
 
              PS. MOŻLIWA SAMA MIŁOŚĆ FRANCUSKA!!! 
                                     (koszt 50 zł)

                              
        MOŻLIWE RÓWNIEŻ SPOTKANIA NA CAŁĄ NOC... :-)
          (koszt takiego spotkania uzgadniam indywidualnie)
 o


Hello ... I'm Magda :-)

I invite you on an unforgettable adventure to each other at Grunwald, where I have my own flat .. :-) So we are left alone, just the two ... :-) I appreciate both the confidentiality and privacy of all of us!

        I am friendly and cheerful! :-) I love passionate play and good sex! Because I like to give DELIGHT !!! ... I love to meet all your erotic fantasies and dreams !!! That's why I'm not an artificial ... And never in a hurry! Sex is also my pleasure ... Because I LOVE! do it !!! :-)))

            In their meeting, I offer fondling, oral sex and sex. And for that brief striptease and erotic massage language. Here also nice and friendly, cheerful atmosphere and high attention to hygiene. And since my meetings are always spontaneous and very real, it is best to arrange earlier (about 20-30 minutes "before"), or call on a specific time.

And if you do not answer, it means that you then :-)

JUST CALL !!! No text messages !!! Because I like to talk, and do not post :-) also not answer private calls, so, please, with such not to call! I will be grateful to you for it ... :-)

IMPOSSIBLE !!! in my meeting there are kisses, anal sex and cumshot in the mouth by a Frenchman! But it really like finale on his chest, so the more I recommend like fun to me :-)))

Greetings hot and waiting for the phone ... Kisses, Magda :-)

PS. I am available for you every day for an hour 7. 30 !!! For those who like the morning ...) I always until the hour 19tej - for those who like to be late :-) (Saturday - 17. 00). In addition to Sundays only ... Because then I rest and long sleep :-) :-)

      For men who are mobile and do not like to look to park, information that, in my block, in the building there is a public Allegro secure underground parking. Paid per hour only 1zł! :-) So the more you need to use ... :-)

      At the end of all men sweet kiss, and cordially invite you ... :-) Please feel free to call!

                          

                                                                                                                                                                       Magda :-)

 

              PS. POSSIBLE FRENCH LOVE ALONE !!!

                                     (cost 50 zł)

                             AND "golden rain" !!!

                          (surcharge hours in height. 50 PLN)

                 Arranging ALSO IN ALL NIGHT !!! :-)

     (the cost of such a meeting to be agreed individually)Hallo ... Ich bin Magda :-)

Ich lade Sie zu einem unvergesslichen Abenteuer zueinander in Grunwald, wo ich meine eigene Wohnung .. :-) So sind wir allein, zu zweit ... :-) Ich schätze sowohl die Vertraulichkeit und den Datenschutz von uns allen!

        Ich bin freundlich und gut gelaunt! :-) Ich liebe leidenschaftlichen Spiel und guten Sex! Weil Ich mag zu DELIGHT geben !!! ... Ich liebe alle Ihre erotischen Fantasien und Träume zu treffen !!! Das ist, warum ich bin nicht eine künstliche ... Und nie in Eile! Sex ist auch mein Vergnügen ... weil ich dich liebe! tun Sie es !!! :-)))

            In ihrer Sitzung, biete ich hätscheln, Oral Sex und Sex. Und aus diesem kurzen Striptease erotische Massage und Sprache. Auch hier ist nett und freundlich, fröhliche Atmosphäre und hohe Aufmerksamkeit auf Hygiene. Und da meine Sitzungen sind immer spontan und sehr real, ist es am besten früher (ca. 20-30 Minuten "vor") zu veranlassen, oder rufen Sie an einem bestimmten Zeitpunkt.

Und wenn Sie nicht antworten, bedeutet dies, dass Sie dann :-)

RUFEN SIE !!! Keine Textnachrichten !!! Weil Ich mag, um zu sprechen, und nicht zu schreiben :-) auch nicht privaten Anrufe zu beantworten, so wenden Sie sich bitte mit einer solchen nicht zu nennen! Ich werde Ihnen dankbar dafür sein ... :-)

UNMÖGLICH !!! in meinem Treffen gibt es Küsse, Anal-Sex und Cumshot in den Mund von einem Franzosen! Aber es ist wirklich wie Finale auf der Brust, so dass die mehr ich empfehlen, wie Spaß, mich :-)))

Grüße heiß und warten auf das Telefon ... Kisses, Magda :-)

PS. Ich bin für dich jeden Tag für eine Stunde 7. 30 !!! Für diejenigen, die morgens gerne ...) habe ich immer bis zur Stunde 19tej - für diejenigen, die spät :-) (Samstag gefallen - 17. 00). Neben den Sonntagen nur ... weil ich dann Ruhe und langen Schlaf :-) :-)

      Für Männer, die mobil sind und nicht gerne schauen, um zu parken, Informationen, dass in meinem Block, in dem Gebäude gibt es einen öffentlichen Allegro sichere Tiefgarage. Bezahlt pro Stunde nur 1zł! :-) Also je mehr Sie verwenden müssen ... :-)

      Am Ende aller Menschen süßen Kuss, und laden Sie herzlich ... :-) Bitte zögern Sie nicht anzurufen!

                          

                                                                                                                                                                       Magda :-)

 

              PS. MÖGLICHE FRENCH Liebe allein !!!

                                     (kostet 50 zł)

                             UND "goldenen regen" !!!

                          (gegen Aufpreis Stunden in der Höhe. 50 PLN)

                 Arrangieren auch in allen NACHT !!! :-)

     (die Kosten für ein solches Treffen, um individuell zu vereinbaren)

Pochwały od innych użytkownikówPochwały od innych użytkowników

komentarz lewo
abrakadabra
ponad 3 miesiące temu
smakowity lodzik z zaangażowaniem ale niestety wytrysk na piersi a gdyby był do buzi to bym dał 150% a tak tylko 90% ale i tak smacznie..
komentarz prawo
03/03
Z tego samego numeru telefonu korzysta kilka różnych osób!
Dzwoniąc na podany numer możesz nie rozmawiać z osobą z tego ogłoszenia. Prosimy zwrócić na to uwagę w rozmowie telefonicznej.