pl


Uwaga - profil tej osoby został przez Ciebie ukryty !
Aby wznowić wyświetlanie ogłoszeń przedstawiających tą osobę, naciśnij przycisk: "pokaż profil tej osoby".

 • Kontakt:Kontakt
 • Telefon: 731 095 233
 • telefon do salonu masażu! ?
 • Profil:Profil:
 • Miasto:
  Katowice
 • Dzielnica:
  Centrum
 • Wyjazdy: Nie
 • Wiek: 25 lat
 • Waga: 60 kg
 • Wzrost: 170 cm
 • Biust: 3
 • Języki: angielski, niemiecki, rosyjski,
 • Cennik:Cennik
 • 1 godz.: 200 zł
 • Czas pracy::Czas pracy:
 • pn. - pt.: od 10 do 23
 • sobota: od 10 do 23
 • niedziela: od 10 do 23

Oferowane usługiTwoja notatka edytuj

Treść ogłoszeniaTreść ogłoszenia    PL   |   EN   |   DE


MASAŻ NURU
PRZY LAMPCE SZAMPANA
1godz-300 zł
japońska technika masażu polegająca na kontakcie nagich ciał , Do masażu  używa się odpowiedniego żelu, który nadaje ciałom śliskość.  


MASAŻ BODY TO BODY
PRZY LAMPCE SZAMPANA :)
1 godz-200 zł   1, 5 godz-300zł
masaż jest wykonywany nago przez masażystkę na macie
 całym ciałem ocierając się delikatnie i wcierając w ten sposób olejek, 

masaż bezpłatnie może być połączony z masażem stóp oraz głowy
MASAŻ BODY TO BODY+PEELING+MASKA NA CIAŁO 
1,5 godz-350zł

  MASAŻ TAO TAO
PRZY LAMPCE SZAMPANA :)
1 godz-150    1. 5 godz-200zł
wykonywany jest w bieliznie przez masażystkę na stole do masażu
masażystka podczas masażu stosuje techniki oklepywania mocnego wcierania oraz ugniatania.
masaż bezpłatnie może być połączony z masażem stóp oraz głowy 
MASAŻ TAO TAO+PELLING+MASKA NA CIAŁO
1,5 godz-250zł

  
MASAŻ BODY to BODY zakończony masażem GRECKIM

1 Godz. 300 zł
masaż grecki -to masaż prostaty. oprócz względów medycznych, zdrowotnych masaż gruczołu krokowego 
może przynieść tobie wielką przyjemność sexualną, ponieważ prostatę określa się męskim punktem g .
to  całkowicie nowy sposób na osiągnięcie orgazmu.


MASAŻ RELAKSACYJNY 
1 godz-150 zł 1,5-200 zł
PRZY LAMPCE SZAMPANA:)
DO WYBORU 
Do zabiegu można dobrać kosmetyk do masowania
w formie olejku kokosowego, masła shea, avokado, mango, czekolady i wiele innych. 
masaż bezpłatnie może być połączony z masażem stóp oraz głowy 
 ZAKOŃCZONY MIŁYM ZAKOŃCZENIEM
          MASAŻ RELAKSACYJNY+PEELING+MASKA NA CIAŁO
1,5 godz-250 zł(dysponujemy przestronnym salonem i dwoma dyskretnymi studiami w których odbywają sie masaze)


                          
Oferujemy różnorodne masaże relaksacyjne :gorącymi stemplami, lomi-lomi, balijski, kriogeniczny, gorącymi kamieniami, aromatyczną świecą, masaż twarzy, pałeczkami bambusa.

Masażystki posiadają aktualne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje, dyplomy i certyfikaty I, II, III stopień w szkole masażu, a kontynuacja dalszej nauki pozwala utrzymać najwyższy poziom usług.

Nie jesteśmy agencją towarzyską, jest to Salon Masażu. Nie oferujemy usług seksualnych, tylko profesjonalny masaż.

Prosimy umawiać się min. Godzinę przed planowanym masażem.

Zapraszamy serdecznie 
NURU MASSAGE
WITH A CHAMPAGNE LAMP
1 hour-300 PLN
Japanese massage technique involving the contact of naked bodies. The massage uses a proper gel that gives the bodies slipperiness.


BODY MASSAGE IS BODY
WITH A CHAMPAGNE LAMP :)
1 hour-200 PLN 1, 5 hours-300 PLN
the massage is performed naked by the masseuse on the mat
with the whole body rubbing gently and rubbing the oil in this way,
free massage can be combined with a foot and head massage
BODY MASSAGE IS BODY + PEELING + MASK FOR BODY
1. 5 hours-350 PLN

  TAO TAO MASSAGE
WITH A CHAMPAGNE LAMP :)
1 hour-150 1. 5 hours-200 PLN
it is performed in underwear by a masseuse on a massage table
masseuse during massage uses the techniques of patting a strong rubbing and kneading.
free massage can be combined with a foot and head massage
TAO TAO + PELLING + MASK FOR BODY MASSAGE
1. 5 hours-250 PLN

  
BODY MASSAGE is BODY finished with a GREEK massage
One hour 300 PLN
Greek massage - this is prostate massage. in addition to medical and health reasons, prostate massage
can bring you great sexual pleasure, because the prostate is defined by the male g point.
is a completely new way to achieve orgasm.


RELAXING MASSAGE
1 hour-150 PLN 1. 5-200 PLN
WITH A CHAMPAGNE LAMP :)
OPTIONAL
You can choose a massage cosmetic for the treatment
in the form of coconut oil, shea butter, avocado, mango, chocolate and many more.
free massage can be combined with a foot and head massage
COMPLETED WITH A WONDERFUL CONCLUSION
          RELAXING MASSAGE + PEELING + MASK FOR BODY
1. 5 hours-250 PLN(we have a spacious living room and two discrete studios where massages take place)                          
We offer a variety of relaxing massages: hot stamps, lomi-lomi, balinese, cryogenic, hot stones, aromatic candle, facial massage, bamboo chopsticks.

Masseuses have current medical examinations, appropriate qualifications, diplomas and certificates I, II, III degree in massage school, and continuation of further education allows to maintain the highest level of services.

We are not a social agency, it is a Massage Salon. We do not offer sexual services, only professional massage.

Please arrange a minimum of An hour before the planned massage.

We cordially invite youNURU-MASSAGE
MIT EINER CHAMPAGNERLAMPE
1 Stunde - 300 PLN
Japanische Massagetechnik, bei der nackte Körper miteinander in Kontakt kommen.


KÖRPERMASSAGE IST KÖRPER
MIT EINER CHAMPAGNERLAMPE :)
1 Stunde-200 PLN 1, 5 Stunden-300 PLN
Die Massage wird nackt von der Masseurin auf der Matte durchgeführt
mit dem ganzen Körper sanft und reibt das Öl auf diese Weise,
Eine kostenlose Massage kann mit einer Fuß- und Kopfmassage kombiniert werden
KÖRPERMASSAGE IST KÖRPER + PEELING + MASKE FÜR KÖRPER
1, 5 Stunden-350 PLN

  TAO TAO-MASSAGE
MIT EINER CHAMPAGNERLAMPE :)
1 Stunde bis 150 1, 5 Stunden bis 200 PLN
Es wird in Unterwäsche von einer Masseurin auf einem Massagetisch ausgeführt
Masseurin während der Massage verwendet die Techniken des Klopfens, ein starkes Reiben und Kneten.
Eine kostenlose Massage kann mit einer Fuß- und Kopfmassage kombiniert werden
TAO TAO + PELLING + MASKE FÜR KÖRPERMASSAGE
1, 5 Stunden-250 PLN

  
KÖRPERMASSAGE ist KÖRPER mit einer GRIECHISCHEN Massage
Eine Stunde 300 PLN
Griechische Massage - das ist Prostatamassage. Neben medizinischen und gesundheitlichen Gründen, Prostatamassage
kann Ihnen großes sexuelles Vergnügen bringen, da die Prostata durch den männlichen g-Punkt definiert wird.
ist ein völlig neuer Weg zum Orgasmus.


ENTSPANNENDE MASSAGE
1 Stunde-150 PLN 1, 5-200 PLN
MIT EINER CHAMPAGNERLAMPE :)
WÄHLEN
Sie können eine Massagekosmetik für die Behandlung auswählen
in Form von Kokosnussöl, Sheabutter, Avocado, Mango, Schokolade und vielen mehr.
Eine kostenlose Massage kann mit einer Fuß- und Kopfmassage kombiniert werden
KOMPLETTIERT MIT EINEM WUNDERBAREN SCHLUSSFOLGERUNG
          ENTSPANNENDE MASSAGE + PEELING + MASKE FÜR DEN KÖRPER
1, 5 Stunden-250 PLN(Wir verfügen über ein geräumiges Wohnzimmer und zwei separate Studios, in denen Massagen stattfinden).
 


                          
Wir bieten verschiedene entspannende Massagen an: heiße Briefmarken, Lomi-Lomi, Balinesen, kryogene, heiße Steine, aromatische Kerze, Gesichtsmassage, Bambusstäbchen.

Masseuseen verfügen über laufende ärztliche Untersuchungen, entsprechende Qualifikationen, Diplome und Zertifikate I, II, III in der Massageschule, und die Fortsetzung der Weiterbildung ermöglicht die Aufrechterhaltung des höchsten Leistungsniveaus.

Wir sind keine soziale Agentur, es ist ein Massagesalon. Wir bieten keine sexuellen Dienstleistungen an, sondern nur eine professionelle Massage.

Bitte vereinbaren Sie ein Minimum von Eine Stunde vor der geplanten Massage.

Wir laden Sie herzlich ein

Oferowane usługiOferowane usługi

VMasaż Klasyczny

VMasaż gorącymi kamieniami

VMasaż Twarzy

VMasaż stemplami

VMasaż gorącą czekoladą

VMasaż Tao Tao

VMasaż Body to Body

VMasaż Lomi Lomi

Vmasaż nuru

Pochwały od innych użytkownikówPochwały od innych użytkowników

komentarz lewo
martinno
ponad 3 miesiące temu
polecam POLECAM i zawsze polecał będę oliwkowy raj, jest obłędnie, byłem już trzy raz, za każdym razem u innej z Pań, każdy raz był cudowny a ostatnia wizyta u Pani Karoliny BOSKA, body to body u tej Pani REWELACJA, byłem w różny miejscach, mam zasadę nigdy dwa razy w tym samym miejscu ale do oliwkowego raju po prostu nie sposób nie wracać, dziewczyny śliczne, nie gadatliwe, miło mruczą :) kocham to miejsce
komentarz prawo
28/02
Z tego samego numeru telefonu korzysta kilka różnych osób!
Dzwoniąc na podany numer możesz nie rozmawiać z osobą z tego ogłoszenia. Prosimy zwrócić na to uwagę w rozmowie telefonicznej.